Tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen til to grader

Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels femte hovedrapport. Informasjonen er i hovedsak basert på sammendraget som er laget for beslutningstakere. Delrapporten beskriver historisk og forventet utvikling i klimagassutslipp og tiltak og virkemidler for å redusere disse. Delrapporten baserer seg på nær 10 000 vitenskapelige publikasjoner.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-169
Språk:
NB

Publisert:
13.04.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf