Smolt – en kunnskapsoppsummering

Kunnskap om laksesmoltens økologi, om vandring i ferskvann, brakkvann og ut til beiteområdene i havet er blitt stadig mer etterspurt i forbindelse med kunnskapsbasert forvaltning av bestandene av anadrome laksefisk i Norge. Rapporten oppsummerer kunnskap om smoltproduksjon av laks i Norge samt kunnskap om økologi, atferd og fysiologi hos smolt

.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-136
Språk:
NB

Publisert:
25.04.2014 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
128 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori