Miljøvedtaksregisteret - En veileder i registrering av vedtak

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak etter naturmangfoldloven og enkeltvedtak etter andre lover når det fattes vedtak som berører utvalgte naturtyper. 

Formålet med registeret er å gi allmenheten informasjon om de vedtakene som treffes innenfor disse saksfeltene og gi lett tilgang til vedtaksdokumentene. (Veilederen er oppdatert pr. februar 2017.)


Type:
Veileder
Nummer:
M-152
Språk:
NB

Publisert:
01.04.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
13 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker