April 2014

Smolt – en kunnskapsoppsummering

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-136 | Utgiver:

25.04.14 Kunnskap om laksesmoltens økologi, om vandring i ferskvann, brakkvann og ut til beiteområdene i...

Farlige metaller i smykker

Type: Faktaark | Nummer: M-170 | Utgiver:

23.04.14 Smykker og bijouteri kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, for eksempel tungmetaller. D...

Tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen til to grader

Type: Faktaark | Nummer: M-169 | Utgiver:

13.04.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels femte hovedrapport....

Er bjørnen farlig?

Type: Brosjyre | Nummer: M-12 | Utgiver:

09.04.14 Det mest kjente møtet mellom menneske og bjørn i Skandinavia fant egentlig aldri sted. I Alice...

Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-151 | Utgiver: Carbon Limits og Norsk Energi

07.04.14 Carbon Limits og Norsk Energi har fått i oppdrag av Miljødirektorartet å utrede (i) hvordan...

Fakta om Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Da vil enkeltvedtak på utvalgte...

Miljøvedtaksregisteret - En veileder i registrering av vedtak

Type: Veileder | Nummer: M-152 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak...