Rapportering på bærekraftsriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - Veileder til produktforskriften

Veilederen gir en oversikt over kravene i produktforskriften § 2-21 og kapittel 3. Det gis veiledning om hvordan bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensel skal forstås og dokumenteres. Dette inkluderer krav til reduksjon av klimagassutslipp, arealkriterier og oppfyllelse av prinsippene om massebalanse.

Videre gis det veiledning til de særskilte retningslinjene for biodrivstoff og flytende biobrensler laget av avfall og rester, og om dobbelttelling av visse typer biodrivstoff og flytende biobrensler. Omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk er forklart og utdypet. Veilederen gir også retningslinjer for hvordan den rapporteringspliktige skal rapportere til Miljødirektoratet, og omtaler og utdyper kravene til uavhengig revisjon av denne rapporteringen. Veilederen er oppdatert pr. januar 2019.


Type:
Veileder
Nummer:
M-10
Språk:
NB

Publisert:
30.01.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
58 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema