Oktober 2013

Non-target screening – A powerful tool for selecting environmental pollutants

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-27 | Utgiver: NILU

01.10.13 The main goal with this project was to test the potential and practicalness of the available...

Færder nasjonalpark

Type: Faktaark | Nummer: M28 | Utgiver:

16.10.13 Store deler av Vestfolds vakre skjærgård har blitt nasjonalpark etter vedtak av Kongen i stats-rå...

Perfluorinated alkylated substances, brominated flame retardants and chlorinated paraffins in the Norwegian Environment - Screening 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-40 | Utgiver:

24.10.13 This report presents findings from the 2013 screening study conducted by the Norwegian Climate an...

Registrering av biocider

Type: Faktaark | Nummer: M-63 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Alle som produserer, importerer eller distribuerer biocidprodukter i Norge har plikt til å melde...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-61 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 ki...

Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk

Type: Faktaark | Nummer: M-62 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Import av giftige kjemikalier til privat bruk er forbudt. Omsetning til privat bruk er bare tilla...

Produsent - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-58 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Som produsent skal du påse at det leketøyet du har produsert er i overensstemmelse med gjeldende...

Importør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-57 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Når du som importør kjøper inn lektøy skal du ha en rutine for å forsikre deg om at leketøyet...

Distributør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-56 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Når du som distributør kjøper inn lektøy skal du ha en rutine for å forsikre deg om at leketøyet...

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Type: Faktaark | Nummer: M-59 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.10.13 Barn er mer følsomme for kjemikalier enn voksne. Mange organer er ikke ferdigutviklede og derfor ...

Observerte klimaaendringer fram til idag

Type: Faktaark | Nummer: M-33 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.10.13 Dette faktaarket er basert på rapportens sammendrag for beslutningstakere.

Trøndertorvmose – Sphagnum troendelagicum

Type: Faktaark | Nummer: M-51 | Utgiver:

04.10.13 Trøndertorvmose er som navnet sier en torvmose. Utseendemessig skiller den seg ikke særlig fra en...

Svartkurle – Nigritella nigra ssp. nigra

Type: Faktaark | Nummer: M-52 | Utgiver:

04.10.13 Orkideen svartkurle er kjent fra flere lokaliteter i sentrale og sørlige Skandinavia og fra to...

Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica

Type: Faktaark | Nummer: M-53 | Utgiver:

04.10.13 Skredmjelt blir rekna som ein underart av markmjelt Oxytropis campestris . Arten er formrik med...

Hvilken framtid vil vi velge?

Type: Faktaark | Nummer: M-38 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.10.13 FNs klimapanel forteller oss ikke hvordan framtida blir, fordi det er vi mennesker som kommer til...

Jærtistel – Serratula tinctoria

Type: Faktaark | Nummer: M-54 | Utgiver:

04.10.13 Jærtistel er ein meterhøg plante med raudfiolette blomster. Den tilhører korgplantefamilien, og h...

Dvergålegras – Zostera noltei

Type: Faktaark | Nummer: M-55 | Utgiver:

04.10.13 Dvergålegras er ikkje eit gras som det norske namnet kan tyde på, men ei blomsterplante i...

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.

Type: Rapport | Nummer: M-49 | Utgiver: NVE

02.10.13 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering.

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-13 | Utgiver: NILU

22.10.13 Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2012. (SP...

Lokal luftkvalitet : Tiltaksveileder

Type: Veileder | Nummer: M-48 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.10.13 Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre hvilke roller og ansvar kommuner og anleggseiere har...

Digital standard for safety data sheets

Type: Faktaark | Nummer: M-67 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 The Climate and Pollution Agency has developed an electronic standardized format for safety data...

Existing time-series of marine biodiversity and the need for nature-type mapping in Svalbard waters. Akvaplan-niva AS Rapport: 6229 - 2

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-260 | Utgiver:

30.10.13 Status, financing, and value for developing management strategies in a changing Arctic.