Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet «å utarbeide en veileder til fylkesmennene om hvordan de skal forholde seg i utbyggingssaker som kan komme i konflikt med Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder, både i forhold til Ramsarkonvensjonens retningslinjer og i forhold til naturmangfoldloven».


Type:
Veileder
Nummer:
M-47
Språk:
NB

Volum:
20 sider
Publisert:
19.11.2013 00:00:00

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker