Utvidet sikkerhetsdatablad—hva betyr det for brukere av kjemikalier?

Virksomheter som bruker kjemikalier, det vil si etterfølgende brukere, vil snart få eller har allerede fått sikkerhetsdatablad som er mer omfattende enn før. Et slikt sikkerhetsdatablad kalles et ”utvidet sikkerhetsdatablad”. (Faktaarket er oppdatert pr. 2. mars 2016).


Type:
Faktaark
Nummer:
M-72
Språk:
NB

Publisert:
11.11.2013 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker