November 2013

Siloxanes in freshwater food webs

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-81 | Utgiver:

30.11.13 Presence, sources and food web biomagnification of cyclic volatile methylsiloxanes (cVMS) was...

Vaske- og rengjøringsmidler –krav til merking og datablad

Type: Faktaark | Nummer: M-71 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.14 Mange vaske- og rengjøringsmidler inneholder stoffer som er helseskadelige og tungt nedbrytbare i...

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-8 | Utgiver: NIVA

21.11.13 Overvåkingen i 2012 omfatter fettinnhold, dioksiner og n.o.-PCB i torsk, sjøørret, taskekrabbe,...

CEPA-action plan for wetlands 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-76 | Utgiver:

21.11.13 The aim of the CEPA Action Plan is to contribute to strengthening awareness of the value of...

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder

Type: Veileder | Nummer: M-47 | Utgiver:

19.11.13 Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet «å utarbeide en veileder til...

Overvåking av Grenlandsfjordene - 2012: Sedimenter og bløtbunnsfauna

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-9 | Utgiver: NIVA

13.11.13 Bløtbunnsfauna er undersøkt på 20 stasjoner i Grenlandsfjordene ved bruk av SPI og grabbprøver. F...

Utvidet sikkerhetsdatablad—hva betyr det for brukere av kjemikalier?

Type: Faktaark | Nummer: M-72 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.11.13 Virksomheter som bruker kjemikalier, det vil si etterfølgende brukere, vil snart få eller har...