Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten

Kunnskapsoversikt med forslag til tiltak.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-5
Språk:
NB

Volum:
20 s.
Publisert:
01.07.2013 00:00:00
Forfatter:
Odd Aksel Bergstad, Tore Johannessen, Tycho Anker-Nilssen, Robert T Barrett
Opphav:
HI, NINA, UiT

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori