Evaluering av faklingsstrategi, teknikker for reduksjon av fakling og faklingsutslipp, utslippsfaktorer og metoder for bestemmelse av utslipp til luft fra fakling

Denne rapporten beskriver resultatene av arbeidet som er gjort i forbindelse med Miljødirektoratets «Fakkelprosjekt 2012». Prosjektet har hatt som formål å kartlegge sentrale problemstillinger knyttet til fakling og relaterte utslipp til luft fra olje- og gassvirksomhet i Norge. Rapporten beskriver og evaluerer status og utviklingstrekk for fakling i Norge, dagens fakkelstrategier og fakkelløsninger, opprinnelsen og kvaliteten på de utslippsfaktorer og metoder som anvendes for å bestemme utslipp til luft fra fakling, resultater av gjennomførte tiltak de siste ti årene, og tiltaksmuligheter og begrensninger for å ytterligere redusere fakling og relaterte utslipp til luft.


Type:
Rapport
Nummer:
M-82
Språk:
NB

Publisert:
05.12.2013 00:00:00
Forfatter:
Anders Pederstad, Joseph D. Smith, Robert Jackson, Stephanie Saunier, Tore Holm
Omfang:
95 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema