Disponering av betongavfall

Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om betongavfall kan brukes til et nyttig formål eller om avfallet skal leveres til godkjent deponi.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til forskriftsbestemmelser. Forskriften skal blant annet regulere adgangen til å bruke betongavfall som er forurenset med helse- og miljøfarlige stoffer til utfyllingsformål til erstatning for andre fyllmasser. I påvente av at arbeidet med å utarbeide klarere regler for håndtering av betongavfall blir ferdig, vil Miljødirektoratet i dette dokumentet forsøke å svare på noen ofte stilte spørsmål om hva som kan være lovlig og miljømessig forsvarlig bruk av lett forurenset betong. (Faktaarket er oppdatert pr. februar 2017.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-14
Språk:
NB

Publisert:
10.12.2013 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema