Utredning av utslippsfaktorer for NOx for forbrenningsmotorer på offshoreinstallasjoner

I forbindelse med usikkerhet om riktigheten av den nasjonale rapporteringen av NOx-utslipp fra offshoreinstallasjoner har Klima- og forurensningsdirektoratet gitt DNV i oppdrag å utrede nye NOx-faktorer for denne næringen. DNV har gjennomgått store mengder datagrunnlag fra hovedsakelig DNVs motorsertifikatdatabase (EIAPP-databasen), samt resultater og erfaringer fra NOx-fondet. På bakgrunn av dette har DNV utredet et forslag til nye NOx-faktorer.


Type:
Rapport
Nummer:
M-19
Språk:
NB

Publisert:
01.08.2013 00:00:00
Forfatter:
Karlsson, Erik, Finborud, Erik
Opphav:
Det Norske Veritas
Omfang:
42 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema