August 2013

Kalking i laksevassdrag

Type: Rapport | Nummer: M-18 | Utgiver:

01.08.13 Tiltaksovervåking i 2012.

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak – egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-26 | Utgiver:

30.08.13 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet...

Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-17 | Utgiver: Akvaplan-niva

22.08.13 Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne...

Utredning av utslippsfaktorer for NOx for forbrenningsmotorer på offshoreinstallasjoner

Type: Rapport | Nummer: M-19 | Utgiver: Det Norske Veritas

01.08.13 I forbindelse med usikkerhet om riktigheten av den nasjonale rapporteringen av NOx-utslipp...