Statlig sikrede friluftslivsområder

Det er viktig at det informeres om friluftslivsområdene og om eventuelle tilretteleggingstiltak og mulighetene for aktiviteter der. Det er utarbeidet en egen grafisk profil for de statlig sikrede friluftslivsområdene www.naturbase.no, og profilen benyttes kun på disse. Profilen består av logo, mal for informasjonstavle og folder med føringer for bruk av bilder, skrifttyper, farger og grafiske elementer.

Hensikten med profilen er å gi det enkelte området en tydelig identitet utad, og samtidig vise at området er en del av et landsomfattende nettverk av statlig sikrede friluftslivsområder.

Den grafiske profilen kan brukes av kommuner og interkommunale friluftsråd. Når dere søker om å sikre et nytt område, kan dere samtidig søke Miljødirektoratet om et tilskudd til å lage informasjonstavle etter profilen.

Kontakt

Relaterte lenker