Felles visuell identitet. Illustrasjon: Snøhetta

Norges nasjonalparker

Merkevarestrategien for Norges nasjonalparker er en felles overordnet strategi for alle nasjonalparkene, sentrene, landsbyene og øvrige verneområder. Alle omfattes av en felles visuell identitet for stadig bedre vern og en bevisst besøksstrategi. 

Designmanual

Designmanualen for Norges nasjonalparker gir verktøyene og grunnlaget for en en helhetlig merkestrategi. I denne designmanualen finner du svært mye av det du trenger for å kunne ta ut merkevaren på en visuelt god og samtidig effektiv måte: alt fra et omfattende skiltprogram, forretningstrykksaker og overordnede føringer for hvordan profilen skal benyttes.

All utarbeidelse av materiell av en viss størrelsesorden skal i denne første implementeringsfasen skje samråd med Miljødirektoratet.

Logo

De gamle logoene du fant på denne siden før skal ikke benyttes lenger. Disse er erstattet av nye som du finner i designmanualen for Norges nasjonalparker. De er patenterte og skal kun benyttes av følgende som hører inn under merkevaren Norges nasjonalparker:

  • Nasjonalparker og øvrige verneområder
  • Besøkssentre for nasjonalpark, rovdyr, villrein, verdensarv og våtmark
  • Nasjonalparklandsbyer

I tillegg har nasjonalpark- og verneområdestyrene som forvalter disse områdene også egne logoer, som ansvarlige administrative enheter.

Eksempler på logo:

 

 Krav til besøksstrategi 

Hvis du er forvalter i en nasjonalpark eller et verneområde så skal du ha god kunnskap om ditt område før du kan ta merkevaren i bruk - ute i felt. Det betyr i praksis at området skal ha en besøksstrategi klar. For å kunne produsere skilt og annet som skal stå ute terrenget så skal du vite hvor det er smart å sette opp skiltene, og hvor det ikke er så smart.

Forvalter du derimot et mindre verneområde med lite besøk, så er det ikke like viktig med en besøksstrategi, da kan du erstatte den plakaten/skiltet du har med et nytt innenfor den nye profilen.

Fleksibelt og variert system

Hvis du har behov for noe som du ikke finner svar på i denne manualen, så ikke fortvil. En profilmanual er aldri uttømmende. I noen tilfeller vil vi kunne løse enkelttilfeller ved hjelp av den nye manualen, andre ganger kan vi se behovet for å utarbeide nye maler som alle i familien får glede av. Det viktigste er at det meste løser seg. Samtidig skal vi være tro mot profilen, og håndheve den slik at vi sikrer at den høye kvaliteten holdes i hevd landet over.

Kontakt

Alle henvendelser i forbindelse med merkevaren sendes til merkevare@miljodir.no

Relaterte lenker