Profilbank

I denne profilbanken finner du de ulike visuelle profilene som forvaltes av Miljødirektoratet.

Dette inkluderer visuelle profiler for:

  • Miljødirektoratet
  • Statlig sikrede friluftslivsområder
  • Norges nasjonalparker
  • Utvalgte kulturlandskap

Alle som arbeider innenfor disse fagområdene kan gå inn her og laste ned filer.

Hvorvidt du har anledning til å benytte en logo kan variere, ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker.

Nasjonalparklogoene er varemerkeregistrerte og kan derfor ikke benyttes av alle. Dersom du er i tvil om du kan benytte den i en eller annen sammenheng, ta kontakt med Miljødirektoratet eller lokal forvaltningsenhet (Forvaltningsstyre eller Fylkesmann).

Flere av filformatene er beregnet for bruk i grafisk produksjon og kan kun åpnes på en datamaskin med riktig programvare.