Store filer

Hvis du sende oss store filer, bruk skjemaet her: http://www.miljodirektoratet.no/filopplasting. Husk å registrere hvem du er, hvem filen skal til og gjerne også i hvilken forbindelse filen sendes.