Flere utsatt for støy

Antall personer som er utsatt for støy i Norge, har økt med 225 000 siden 1999. Det er fordi støyen fra veitrafikk øker samtidig som befolkningen vokser. Ser man bare på de boligene som var støyutsatt i 1999, har støyplagene derimot gått ned med fire prosent på grunn av en rekke støytiltak.

Øker: Totalt sett øker støybelastning ved at antall boliger med utendørs støy over 55 dB(A) øker. Veitrafikk er den desidert største kilden. Foto: iStock

Plager fra støy

  • Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.
  • En halv million mennesker er mye eller sterkt plaget av støy. 200 000 har problemer med nattesøvnen.
  • Støy gir helseplager. Støy kan medføre psykisk stress, som igjen kan bidra til helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter.
  • Støy kan også være en medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.
  • Norges mål er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
  • Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.
Det viser tall Statistisk Sentralbyrå (SSB) har laget på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Stortinget vedtok i 2006 at støyplagen skal reduseres med ti prosent i forhold til nivået i 1999 innen 2020. Målet er knyttet til den støyutsatte delen av befolkningen, altså boligene og antall bosatte som var utsatt for støy over nedre grense i 1999.

Nasjonale mål

– Støydempende tiltak har gjort at boligene som er omfattet av målet, har mindre støy. Utviklingen går altså rett vei. Samtidig er det fortsatt behov for flere tiltak for å nå det nasjonale målet om ti prosent reduksjon i støyplage innen 2020, sier avdelingsdirektør Audun Rosland i Klif.

Totalt sett ser vi imidlertid en økt støybelastning ved at antall boliger med utendørs støy over 55 dB(A) øker. Veitrafikk er den desidert største kilden. Framover er det viktig å ta hensyn til støy i arealplanlegging.

Mål for innendørs støy

Stortinget har satt et mål om at antall personer utsatt for støynivå over 38 dB(A) innendørs skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005-nivået.

– Her viser tallene at utviklingen går feil vei. Det er en økning på fem prosent på de beregnede kildene. Hvis målet for innendørs støy skal nås i 2020, er det behov for å raskt skjerpe dagens forskriftskrav for å gi de mest støyutsatte lavere lydnivå i boligene sine, sier Audun Rosland i Klif.

Relaterte lenker

Tema