Miljøutfordringer i Europa

Vellykket miljøpolitikk har gjort at europeerne i dag lever lengre og sunnere liv. Miljøskadelige stoffer i luft, vann og mat er imidlertid fortsatt et problem, i tillegg til at nye miljøproblemer, som kjemikalier, oppstår.

Norge og Miljøbyrået

  • Norge er fullverdig medlem av Det europeiske miljøbyrået (EEA) gjennom EØS-avtalen.
  • Klif er nasjonal koordinator for EEA-samarbeidet om innsamling, sammenstilling og formidling av miljødata og miljøinformasjon.
Det viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Rapporten beskriver hvordan miljøet både påvirker menneskers helse positivt og negativt.

Relaterte lenker

Tema