Juni 2013

Forbyr PFOA i norske forbrukerprodukter

For å beskytte både mennesker og miljøet innfører Norge et nasjonalt forbud mot , bruk av det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter. 28.06.13

Mindre forsurande svovel i norske innsjøar

Innhaldet av forsurande svovel i norske innsjøar er no det lågaste som er målt sidan overvakinga starta i 1986. Årsaka er at utsleppa frå industrien i Europa er blitt kraftig... 27.06.13

Harmonisert klassifisering i C&L Inventory

Harmonisert klassifisering i henhold til det gamle regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier er nå tilgjengelig i C&L Inventory. 24.06.13

Gir kommunene miljøhjelp på nett

Kommunene kan fortsatt bli en bedre myndighet på miljøområdet, viser en undersøkelse av kommunenes miljøarbeid. Nettsiden miljøkommune.no er nylig lansert for å hjelpe kommunene... 23.06.13

Flere tomflasker og bokser gjenvinnes

De godkjente retursystemene for drikkevareemballasje samlet inn store mengder tomflasker... 21.06.13

Må tenke nytt om miljøgifter

Klima og miljøgifter i farlig miks: Når klimaet endrer seg, kan miljøgiftene gjøre størr... 21.06.13

Historisk løft for forskning på klimasystemet

Denne uka fikk 13 forskningsprosjekter til sammen tildelt 160 millioner kroner for å... 21.06.13

Undersøker miljøgifter i bynære områder

Klif får undersøkt nye miljøgifter i bynære områder. Reker, børstemark, gråmåker og rott... 19.06.13

Skjerpet regulering av farlige stoffer i EE-produkter

Reglene for bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i elektriske og elektroniske produkte... 18.06.13

Støtter vannområder med 6,5 millioner

Vannområdene Jæren i Rogaland og Morsa og Haldenvassdraget i Akershus og Østfold mottar til sammen 6,5 millioner kroner fra Klif, til miljøovervåking og tiltak for å bedre... 14.06.13