Mars 2013

Konferanse om REACH-registrering 2013 – kan også følges på internett

ECHA arrangerer sin åttende Stakeholders´ Day i Helsinki 26. mars. Hovedfokus denne gangen er registrering i REACH i forhold til tidsfristen 31. mai 2013. Dette er en heldags... 22.03.13

Gebyrforordningen for REACH er oppdatert, lavere gebyrer for små og mellomstore virksomheter

Kommisjonen i EU fastsatte 20. mars 2013 nye gebyrer i forbindelse med REACH-forordningen. Virksomheter må betale gebyrer ved blant annet registrering og hvis de søker om... 22.03.13

Klif finner internasjonale miljøløsninger

Klif opplever økende internasjonal etterspørsel etter vår miljøkompetanse. I rapporten "International Projects and Partnerships 2012" oppsummerer Klif det internasjonale prosjek... 22.03.13

Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet

Ellen Hambro er i statsråd i dag ansatt som direktør for Miljødirektoratet. Direktoratet... 22.03.13

Skjerpet regelverk for farlig avfall på høring

Klif vil skjerpe reglene som sikrer at farlig avfall ikke havner i miljøet. Vi foreslår blant annet å utvide kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall fra husholdninger grati... 22.03.13

Ikke fritt fram for hormonforstyrrende stoffer

Innlegg i Nationen av Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). 22.03.13

Foredragene fra Nanokonferansen 2013 - 18. mars

Hvilke mulighetene og utfordringer ligger i nanoteknologien? Det var spørsmålet som ble diskutert da Klif og Forskningsrådet arrangerte Nanokonferansen 2013. 21.03.13

Ber om krafttak for beredskapen i petroleumsbransjen

Klif er bekymret for at petroleumsbransjens beredskap ikke er tilstrekkelig, dersom det... 21.03.13

Ønsker forskrift om betongavfall

Klif foreslår en endring i regelverket, slik at lite forurenset betongavfall kan brukes... 20.03.13

Sevesokonferanse i Tønsberg 11.-12. juni

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 11. og 12. juni 2013. Konferansen er en viktig møteplass for virksomheter underlagt storulykkefor... 19.03.13