Januar 2013

Nye stoffer foreslått til krav om godkjenning i REACH-regelverket

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sendte 17. januar 2013 sitt fjerde forslag til EU-Kommisjonen med anbefaling til ti kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige stoffer so... 31.01.13

Maler for tiltaksorientert miljøovervåking

En ny eksempelsamling fra Klif inneholder maler for hva tiltaksorientert miljøovervåking skal inneholde for de tre industribransjene treforedling, aluminiumsindustri og annen... 31.01.13

Tekstilbedrifter må få bedre oversikt over egne utslipp

Norske tekstilbedrifter må skaffe seg bedre oversikt over egne utslipp av kjemikalier, o... 30.01.13

Listar opp 54 nye urovekkjande stoff

EU si liste over stoff med alvorlege helse- og/eller miljøeigenskapar blir no oppdatert... 29.01.13

Ikkje teikn til spreiing av miljøgifter frå Ålesundsfjordene

Miljøgiftene som er påviste i Borgundfjorden og Åsefjorden, ser ikkje ut til å spreie se... 29.01.13

Utdeling av gratiskvoter utsatt for 2013

EU-kommisjonen informerer om at utdelingen av vederlagsfrie klimakvoter for 2013 er forsinket. Det vil derfor ikke utdeles kvoter til virksomhetene 28. februar som vanlig. 28.01.13

6,5 millioner i bot etter dieselutslipp på Karmøy

Bedriftene Uno-X Energi og Securitas har akseptert bøter på til sammen 6,5 millioner... 24.01.13

Enige om global kvikksølvavtale

Etter syv intense døgn med forhandlinger, ble vedtaket om en ny global avtale på kvikksø... 22.01.13

Nedslående miljøresultat hos verkstedene

En landsdekkende kontrollaksjon av verksteder og bilpleiefirma viser at ni av ti bryter... 22.01.13

Direktør for Miljødirektoratet

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) slås sammen til Miljødirektoratet fra 1. juli i år. Stillingen som direktør lyses nå ut.... 21.01.13