Februar 2013

Farlig avfall-bedrifter må undersøke utslipp

Ny informasjon tyder på bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall, kan ha... 25.02.13

13 vil bli direktør for Miljødirektoratet

Søkerlisten til stillingen som direktør for det nye Miljødirektoratet innholder 13 søkere, 8 kvinner og 5 menn. 20.02.13

Innovasjonskonferanse 21. mars om miljøteknologi i vannbransjen

Jobber du med vannbehandling, avløpsrensing eller oppdrett? Torsdag 21. mars kobler vi mennesker og organisasjoner med ideer, ambisjoner, innovasjonskunnskap og penger. Håpet er... 18.02.13

Ny veileder om luktutslipp

En ny veileder sikrer at det stilles ensartede, forutsigbare og strenge krav til... 18.02.13

Samla miljøkunnskap om Norskehavet

Kunnskapen om miljøtilstanden i Norskehavet er oppdatert, samla og presentert på... 18.02.13

1,3 millioner tonn farlig avfall

Det ble levert inn i underkant av 1,3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandli... 14.02.13

Større avfallsmengder og mer gjenvinning

De totale avfallsmengdene i Norge økte med 5 prosent fra 2010 til 2011. I 2011 ble det i... 14.02.13

Sjøbunnen er renere

Sjøbunnen i Oslo havn og ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er nå renere enn noen gang de siste hundre årene, skriver Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirekt... 14.02.13

Avfallsbedrift får innstramming istedenfor økt tillatelse

ISO Miljø AS i Vestfold vil øke mengden farlig avfall som behandles i bedriftens... 13.02.13

EU-kommisjonen gjennomgår REACH

Etter fem år med det europeiske kjemikalieregelverk REACH, har EU-kommisjonen lagt fram en rapport til Parlamentet og Rådet. 12.02.13