April 2013

Endringer i vedlegg XIV til REACH-forordningen

EU-kommisjonen vedtok 17. april 2013 at åtte nye stoffer som gir stor grunn til bekymring må godkjennes før de kan omsettes eller brukes. 30.04.13

Skjerpet kontroll med kuldeanlegg

Store kuldeanlegg skal testes regelmessig for å forhindre lekkasje av miljøskadelige... 29.04.13

Europeisk rapport om klimatilpassing

Klimaendringene kan gjøre at europeiske vinprodusenter må endre druetyper eller flytte produksjonen til andre områder. Det er bare et eksempel på hvordan Europas økonomi og... 29.04.13

Lettere å finne ut av kjemikalieregelverk

Vanlige produkter som leker, mobiltelefoner og vaskemidler, kan inneholde farlige stoffer. Klif har nå laget en veileder for å gjøre det lettere for importører av kjemikalier og... 29.04.13

Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

Regjeringen foreslår flere tiltak for å forbedre miljøet i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak. Klif ledet faggruppen med 14 etater som gjennomført en bred... 26.04.13

Vil gjøre det enklere å rydde forsøpling

Klif foreslår en lovendring som gir kommunene større mulighet for å finansiere oppryddin... 26.04.13

Årets store strandryddedag

Lørdag 27. april arrangeres Strandryddedagen for tredje år på rad i Norge. Det er viktig... 26.04.13

Enklere å finne støtte for miljøteknologiprosjekter

Den nye Miljøteknologiportalen skal gjøre det enklere for miljøteknologibedrifter å finne frem i offentlige finansieringsordninger. Nettportalen er utviklet av Innovasjon Norge ... 25.04.13

Båteiere og havner må hindre forurensning

Gammel olje, bunnstoff og batterier fra båter kan være miljøskadelig dersom det ikke... 25.04.13

Skjerper kravene til sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad gir viktig informasjon om kjemikalier, slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet. Nå innfører Norge og EU nye skjerpede krav til hva slike... 24.04.13