Tildeling av vederlagsfrie kvoter fra kvotereserven for industri

Kvotepliktige industrivirksomheter kan nå søke Klif om tildeling av vederlagsfrie klimakvoter fra kvotereserven.

Det er virksomheter med oppstart av normal drift etter 30.juni 2011 eller virksomheter med vesentlig kapasitetsendringer etter samme dato som kan søke.

Tildelingen fra den felleseuropeiske reserven for industrivirksomheter vil skje kontinuerlig etter hvert som søknader om tildeling kommer inn. Det tildeles ikke vederlagsfrie kvoter til elektrisitetsproduksjon eller til fangst, transport og lagring av CO2. Luftfartøysoperatører kan søke fra en egen reserve på et senere tidspunkt.

Søknad om tildeling av kvoter fra kvotereserven for industri skal sendes Klima- og forurensningsdirektoratet. Søknadsskjema er kun tilgjengelig på engelsk.

Tema