Stofflisten er opphevet

Den tidligere norske stofflisten er nå opphevet, og erstattes av EUs klassifiserings- og merkingsfortegnelse C&L Inventory.

Bakgrunnen er innføring av EUs nye regelverk om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP) i Norge. C&L Inventory er en database som inneholder ca. 4100 stoffer med harmonisert klassifisering i EU (vedlegg VI til CLP-forordningen). I tillegg inneholder den fareklassifiseringer av mer enn 90 000 stoffer som industrien har meldt inn til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Norge har ikke lenger noen unntak fra klassifiseringene i EU.

Tema