Seminarer om kvoteregelverk og søknadsprosess

Klif inviterer kvotepliktige virksomheter til seminar om kvoteregelverket og søknadsprosessen for nye tillatelser til kvotepliktige utslipp.

I tillegg vil vi orientere om endringer i reglene som følge av to nye forordninger fra EU. Forordningene skal implementeres i den norske klimakvoteforskriften. 

Overvåkningsplan

  • Alle kvotepliktige virksomheter må søke om ny utslippstillatelse for neste kvoteperiode 2013-2020.
  • Søknaden må inneholde oppdatert overvåkningsplan for måling og rapportering av kvotepliktige utslipp.
  • Fristen for å søke om tillatelse vil trolig bli 16. november 2012.
Forordningene gjelder måling og rapportering av kvotepliktige utslipp (MR) og forordning om akkreditering og verifikasjon (AV). Det vil også holdes en presentasjon om tredjepartsverifikasjon.

Seminarene vil finne sted i Klifs konferansesenter på følgende tidspunkter:

For å lette søknadsprosessen utarbeider Klif et elektronisk søknadsskjema. Vi vil også avholde seminar for å bistå virksomhetene med utfylling av søknadene i forkant av søknadsfristen.

Dette seminaret vil etter planen finne sted i Klif fredag den 2. november. Mer informasjon vil bli sendt ut til virksomhetene senere.

Tema