Ny jaktstart fri for blyhagl

Mandag 10. september skytes jaktsesongen for småvilt i gang. Klif ber alle landets 90 000 småviltjegere om å huske på forbudet mot blyhagl.

På jakt: På mandag starter småviltjakta. Dette er en gordonsetter på jakt ved Grønsensknippa i Valdres. Foto: Pål Rud-Knudsen

Norge har hatt et totalforbud mot blyhagl siden 2005. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) minner nå alle jegere om at blyhagl ikke må havne i hagla i årets jaktsesong.

Bly og blyhagl

  • Bly brytes ikke ned i naturen og hoper seg opp i næringskjeden.
  • Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr, og stoffet gir kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i små doser.
  • Forsvaret jobber frivillig for å redusere bruken av bly i ammunisjon.
– Bly er et giftig tungmetall som kan forgifte dyr og fugler dersom det sprer seg i naturen. Vi håper alle jegere tar hensyn til miljøet under jakta, og at de bruker andre tilfredsstillende alternativer til blyhagl som er mer miljøvennlige, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Kilde til forurensning

Grunnstoffet bly er giftig, og bly og blyforbindelser kan tas opp og lagres i levende vev og i miljøet. Dyr og mennesker kan derfor over tid få høye konsentrasjoner av bly i kroppen. Blyhagl som sprer seg i naturen kan bli spist av fugler og andre dyr som dermed blir forgiftet. Mennesker som spiser vilt som er skutt med blyhagl risikerer også blyforgiftning.

Før forbudet mot blyhagl trådte i kraft utgjorde bly fra hagl 72 prosent av det samlede utslippet bly fra kjente kilder på land i Norge. Etter at blyhagl ble gjort ulovlig, er utslippene fra slik ammunisjon tilnærmet borte. Også utslipp av bly fra annen ammunisjon har gått vesentlig ned - selv om dette fortsatt var den største kilden til utslipp av bly i 2009.

Flere land vil ha forbud

Danmark og Nederland har totalforbud mot blyhagl, og USA, Canada, Sverige og Finland har restriksjoner på hvor blyhagl er tillatt ved jakt. Flere europeiske land arbeider også for å innføre forbud mot blyhagl.

– All produksjon, import, omsetning og bruk av blyhagl reguleres av forbudet. Jegere som bruker blyhagl i land hvor det er tillatt kan derfor ikke ta med seg ammunisjonen tilbake til Norge, sier Marit Kjeldby.

Tema