Mekonomen må betale for miljølovbrudd

Butikkjeden Mekonomen må ut med en halv million kroner etter å ha blitt anmeldt av Klif for brudd på miljøregelverket.

Mekonomen: Nordisk kjede med mange butikker i Norge. Butikken på bildet har ingenting med anmeldelsen å gjøre, det var kjedens hovedkontor som ble kontrollert av Klif. Foto: Sandivas/Creative Commons.

I 2008 gjennomførte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) en inspeksjon ved hovedkontoret til Mekonomens butikker, som blant annet selger en bilpleiemidler og andre kjemiske produkter. Klif avdekket at Mekonomen i flere tilfeller hadde importert og solgt kjemiske produkter til forbrukere uten å ha sendt inn nødvendig informasjon om produktet – såkalt deklarasjon – til Klif. I andre tilfeller var deklarasjonen mangelfull.

Produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter (stoffblandinger) som omsettes i Norge. Enhver som importerer over 100 kilo av et farlig kjemikalie skal deklarere det til Produktregisteret. Data fra Produktregisteret blir brukt til:

  • Myndighetenes kontroll av produktmerking (faremerking) og kjemikaliedokumentasjon.
  • Risikoanalyser knyttet til kjemiske stoff- eller produkttyper.
  • Å fremskaffe statistikk for myndighetene og kontrollere omsetningen av kjemiske stoffer som Norge har inngått internasjonale avtaler om.
  • Giftinformasjonen råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger.
- Deklarasjon til Produktregisteret i Klif er lovpålagt og svært viktig, blant annet fordi helsemyndighetene og Giftinformasjonen trenger kunnskap om innholdet i kjemiske produkter hvis barn eller voksne får i seg stoffene og trenger behandling, sier Bjørn Bjørnstad, direktør i tilsynsavdelingen i Klif.

Dårlige rutiner

Mekonomen hadde heller ikke god internkontroll, det vil si rutiner som sikrer at de overholder kravene i regelverket. Kravene til internkontroll skal også sikre at virksomheten jobber aktivt for å forebygge, avdekke og retter opp eventuelle lovbrudd.

- Hadde internkontrollen fungert, vil jeg tro at Mekonomen hadde oppdaget deklarasjonsproblemene og unngått å bli tatt for lovbrudd, sier Bjørn Bjørnstad. Det er den som er ansvarlig for en virksomhet som skal sørge for at det innføres og utøves interkontroll i virksomheten.

Bot og inndragelse

Politiet har gitt Mekonomen en bot på 250 000 kroner. Bedriften får også inndragelse av 250 000 kroner. Inndragelse handler om at virksomheten må betale tilbake til staten det de har spart på å bryte regelverket. I dette tilfellet handler det om penger Mekonomen har spart på å unndra seg deklarasjonsplikten og avgiften knyttet til deklarering.

- Vi er glade for at politiet har gjort en grundig jobb og er tydelige på at miljøkriminalitet ikke skal lønne seg, sier Bjørn Bjørnstad.

Tema