Må trekke tilbake ulovlig leketøy

Klif pålegger en rekke butikker å stanse salget av et krabbesnøre for barn fordi det inneholder helseskadelig bly. Kunder som har kjøpt leketøyet bes returnere det til butikken.

Helseskadelig krabbesnøre: Leketøyet "Krabbefiske" inneholder bly, som er forbudt i leketøy i Norge.

Bly er et giftig tungmetall som kan ha svært alvorlige helse- og miljøeffekter. Stoffet kan skade hjerneutviklingen hos små barn, og fordi det tas opp og lagres i levende vev, kan mennesker over tid få høye konsentrasjoner av bly i kroppen. Metallet er forbudt i leketøy og produkter rettet mot barn.

Bly

  • Bly og blyforbindelser kan gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Forskning tyder på at eksponering for bly også kan påvirke barns intellektuelle utvikling.
  • For mye bly i kroppen kan føre til skade på de røde blodlegemene og nervesystemet.
  • Mennesker eksponeres for bly først og fremst gjennom forurenset luft som vi puster inn og maten vi spiser.
  • Stoffet finnes i bilbatterier, fiskeredskap, maling, plast, rød og gul keramikk, veker i stearinlys og smykker.
– Det er sjelden at noen blir syke på grunn av ett enkelt produkt, men bly har egenskaper som kan gjøre barn akutt syke. De skal derfor ikke utsettes for produkter som inneholder slike helse- og miljøskadelige stoffer, sier Ragnhild Orvik, seksjonssjef for kjemikalie- og produktkontroll i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Importørens ansvar

Den svenske produsenten JaBaDaBaDo AB har solgt rundt 1800 krabbesnører til det norske markedet. Varen har blant annet blitt solgt i butikker og nettbutikkene til Tanum bokhandel, Riktige leker, Propello, Sprell, Lekehuset og Selmas verden. Alle som har et slikt krabbesnøre oppfordres til å returnere det til forhandleren og be om pengene tilbake. Leken kan også leveres til et godkjent kommunalt mottak for farlig avfall. Ettersom bly hoper seg opp i næringskjeden, er det viktig at det ikke slippes ut i naturen.

Uaktsomme

Det er de som produserer, importerer eller selger produkter i Norge som har ansvaret for å forsikre seg at produktene overholder alle helse-, miljø- og sikkerhetskrav.

– I dette tilfellet er butikkene selv importører, og de har det juridiske ansvaret overfor forbrukerne. Vi mener at forhandlerne har vært uaktsomme fordi de har solgt leketøy som inneholder en komponent med nesten rent bly, sier Ragnhild Orvik i Klif.

Risikerer tvangsmulkt

Klif har nå pålagt butikkene som har importert og solgt krabbesnøret om å informere om at produktet inneholder helsefarlige stoffer og oppfordre kunder som har kjøpt varen om å returnere den. Forhandlerne må i tillegg sende opplysninger til Klif om hvordan de har testet produktet og hvor mange eksemplarer de har solgt. Svenske miljømyndigheter er også varslet om blyinnholdet i krabbesnøret.

Dersom Klif ikke har mottatt dokumentasjon som viser at importørene har fulgt påleggene, risikerer de en tvangsmulkt på 25 000 kroner.

Kontrollerer jevnlig

CE-merking

  • Synlig bevis på at et produkt oppfyller kravene til sikkerhet fastsatt av EU. Merket viser at produsenten eller importøren tar ansvar for at varen ikke skader sikkerhet, helse eller miljø.
  • Det er ulovlig å sette merket på et produkt som ikke oppfyller kravene.
Alle leketøy skal være CE-merket for å vise at de ikke skader menneskers sikkerhet, helse eller miljø. Dessverre har mange produkter dette merket selv om de ikke overholder kravene. Krabbesnøret fra JaBaDaBaDo AB var påsatt et slikt CE-merke av sin produsent i Kina.

Klif kontrollerer jevnlig importører og forhandlere for å sjekke at produkter ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Flere produsenter, importører og forhandlere er i de siste årene pålagt å trekke leker fra det norske markedet etter at ulovlige nivåer av tungmetallene bly og krom er funnet.

Klif har et eget nettsted, www.erdetfarlig.no, der forbrukerne kan få råd om farlige stoffer i forbrukerprodukter og hjelp til å finne trygge alternativer. 

Tema