Konferanse om byutvikling 8. oktober

Den 8. oktober inviterte Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet deltagere fra kommuner, fylkeskommuner og staten til konferansen "Byutvikling for bedre luft og klima" i Trondheim.

Befolkningen øker i byområdene. Stortingets klimaforlik sier at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Både klimagassutslippene og luftforurensningen må reduseres. Dette setter store utfordringer både til god planlegging og ny teknologi. Mange byer er på god vei. Hva kan vi lære?

  • Klima og forurensningsdirektoratet, KS (Kommunesektorens organisasjon) og Statens vegvesen innledet om lokale og globale tiltak.
  • Økende antall dieselbiler og økt bruk av biodrivstoff gir nye utfordringer.
  • Hvilke tiltak gir effekt? Erfaringer fra storbyer som Stockholm og litt mindre byer som Trondheim.
  • Kan avtaler om bypakker knyttet til bomring løse utfordringene for lokalmiljø og bytransport?

Konferansen foregikk på Clarion hotel & Congress i Trondheim.

Tema