CO2-kompensasjonsordning for industrien

Regjeringen vil etablere en CO2-kompensasjonsordning for industrien for å hindre at norsk industri flytter sin virksomhet til land med en mindre aktiv klimapolitikk. Ordningen skal forvaltes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif).

Karbonlekkasje betyr at utslipp av klimagasser flyttes til andre land i stedet for å kuttes. Det er både dårlig klimapolitikk og dårlig næringspolitikk. CO2-kompensasjonsordningen skal motvirke en slik utvikling.

Tema