Mange muligheter for miljøsamarbeid i Europa

Det ble fullt hus da miljøvernforvaltningen inviterte norske aktører til å møte mulige samarbeidspartnere fra 11 ulike EU-land i Oslo.

Klima og miljø er prioriterte satsingsområder for landprogrammene som er etablert under støtteordningen EØS-midlene.

Last ned presentasjoner fra konferansen

Om EØS-midlene

  • Norge bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene.
  • En viktig målsetting er også å styrke samarbeid og kontakt mellom Norge og de 15 landene som mottar midler.
  • Klima- og miljøprogrammene utgjør ca. 200 millioner euro i perioden 2009 til 2014.
Midlene skal blant annet brukes til å redusere utslippene av miljøgifter og klimagasser, øke landenes evne til klimatilpasning, styrke tilsyn og overvåking på miljøområdet og gjennomføre helhetlig vann- og havforvaltning.

– På mange miljøområder har vi kommet langt i Norge, men utslipp av miljøgifter og klimagasser på kontinentet påvirker også oss her hjemme – og ofte oppnår vi mest miljønytte ved å bruke kreftene internasjonalt, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

På konferansen trakk Kjeldby blant annet fram Klifs gode erfaringer fra samarbeidet med polske myndigheter om miljøtilsyn under forrige runde av EØS-midlene.

Fullt hus: Konferansen samlet mer enn 100 deltakere fra hele landet, i tillegg til representanter fra myndighetene i Bulgaria, Estland, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Slovenia og Romania. Foto: Klif.

Vil lyse ut midler

Norske myndigheter, forskningsinstitusjoner, privat næringsliv og frivillige organisasjoner møtte myndighetsrepresentanter fra 11 EU-land i Oslo for å etablere de første kontaktene for samarbeid under EØS-midlene. Flere av landene vil etter hvert lyse ut midler til prosjektsamarbeid. Klif vil informere om slike utlysninger på våre samarbeidsområder på klif.no og gjennom nyhetsbrevet vårt.

Mingling på programmet: Deltakerne benyttet anledningen til å bli bedre kjent og diskutere muligheter for samarbeid under EØS-midlene. Foto: Direktoratet for naturforvaltning.

Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Klif.

Tema