Konferanse om nanoteknologi 18. mars 2013

Vil du finne ut mer om mulighetene og utfordringene som ligger i nanoteknologi? 18. mars 2013 arrangerer Klif og Norges Forskningsråd en konferanse om nanomaterialer i Klifs lokaler på Helsfyr.

Nanomaterialer: Nanoteknologi brukes i alt fra forbrukerprodukter innen kosmetikk, maling, klær og elektroniske produkter til avansert teknologi innen medisin og energiproduksjon. Foto: iStockphoto

Hvordan kan nanomaterialer brukes til å løse klima- og miljøutfordringene våre? Hva slags muligheter ligger i teknologien? Hvilke utfordringer og farer bør vi passe på når vi utvikler og bruker nanoprodukter? Det er noen av spørsmålene som stilles når Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Forskningsrådet arrangerer nanokonferanse i Klifs lokaler på Helsfyr i Oslo.

Trenger mer kunnskap

Nanomaterialer er kjemiske forbindelser som ofte er sammensatt av kjente molekyler, men kan likevel ha ukjente helse- og miljøeffekter fordi de fysiske egenskapene til molekylene kan endre seg. Samtidig som nanoteknologien gir oss mange nye muligheter, trengs det fortsatt mye kunnskap om helse- og miljøeffektene ved nanopartikler og -materialer.

Påmelding på klif.no

18. mars inviterer Klif og Forskningsrådet forskningsmiljøer, næringsliv, myndigheter, konsulenter og miljøorganisasjoner til konferanse for å diskutere hva vi har fått til på nanoområdet i dag og hvor veien går videre for utviklingen av nanoteknologi.

Påmelding til konferansen vil bli tilgjengelig på Klifs hjemmesider i januar. Da vil også mer informasjon om program bli tilgjengelig.

Tema