Innovasjonskonferanse 21. mars om miljøteknologi i vannbransjen

Jobber du med vannbehandling, avløpsrensing eller oppdrett? Torsdag 21. mars kobler vi mennesker og organisasjoner med ideer, ambisjoner, innovasjonskunnskap og penger. Håpet er å drive fram ny miljøteknologi. Påmeldingsfristen er 11. mars.

Konferansen arrangeres av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Innovasjon Norge, Norsk Vann, Forskningsrådet og Enova.

Her møter du bedriftene og kommunene som har lykkes, myndighetene, forskerne, leverandørene, produsentene og andre bransjefolk. Siste del av dagen organiseres som "matchmaking", der arrangørene hjelper til å koble aktører som sammen kan få fram lønnsom og effektiv teknologi.

NB: Konferansen har plass til maksimalt 200 personer. Plass tildeles etter førstemann til mølla-prinsippet.

Tema