Byggavfallskonferanse 31. januar og 1. februar 2013

Byggavfallskonferansen 2013 er den femte i rekken. Undertittelen på konferansen er Miljøgifter og gjenvinning. Hvem skal passe på at kommunene gjør det de skal? Hvilke funn ble gjort i tilsynsaksjonen på kommunale mottak i 2012? Hvilke avfallsfraksjoner blir de viktigste i fremtiden? Hva gjør gjenvinningsanleggene med komposittmaterialer? Er null avfall fra byggeprosjekter innen rekkevidde?

Tema