Påskevarsel: Lav UV i lavlandet – moderat på fjellet

Påskesolen kan bli sterk på fjellet i år. Ved skyfri himmel og nysnø kan UV-indeksen i fjellheimen komme opp i over 5. Det betyr at solen er sterk. Sørg for god beskyttelse av hud og øyne.

UV-indeks: Et mål på hvor sterk strålingen fra solen er. Jo høyere UV, desto mer behov for beskyttelse. Indeksen avhenger av flere faktorer: Hvor høyt på himmelen solen står, tykkelse på skydekket, ozonlagets tykkelse og refleksjonen fra snø.

Tips til beskyttelse i påskefjellet

  • Klær og hodeplagg gir best solbeskyttelse for barn og voksne.
  • Minimum faktor 15 på ubeskyttet hud.
  • Solbriller beskytter øynene.
Solen har allerede steget relativt høyt på himmelen i årets påskeuke. Den som tar ferie i lavlandet, vil oppleve en svak sol med UV-verdier på om lag 2, som kan øke til 3 ved skyfrihimmel og nysnø.

Moderat UV på fjellet

På fjellet vil UV-nivået være moderat, med mulighet for sterk UV ved gode sol- og snøforhold. Fjellsolen har en forventet styrke på 4, som kan stige til over 5. 

Nord-Norge og Svalbard vil ha svært lav UV med forventet styrke på 1, opptil 2 ved godt vær.

Nysnø øker styrken på solstrålene

Ozonlaget påvirker UV

  • Ozonlaget beskytter alt liv mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola.
  • Utslipp av ozonreduserende stoffer har svekket ozonlaget.
  • Bruken av slike stoffer har blitt kraftig redusert, men ozonlaget kan trolig ikke friskmeldes før i 2050-2070.
  • Tykkelsen på ozonlaget påvirker  UV-indeksen. Variasjonene i ozonlaget, og dermed UV-intensiteten, kan være store fra dag til dag.
  • Det er for tiden lave ozonverdier over hele sør-Norge, med UV-verdier ca. 20 prosent over normalen. Dette ser ut til å normalisere seg.
  • For første del av påsken ser det ut til å bli normale ozonverdier for årstiden.
  • Ozonmengden kan endre seg gjennom påsken. Blir det lave ozonverdier, kan det gi en UV-indeks opp mot 5 i høyfjellet i Sør-Norge. Dette er like intens solstråling som på Sørlandet i starten av juni.
Kombinasjonen av sol og snø gir økt risiko for solforbrenning og snøblindhet. Refleksjon fra nysnø kan øke UV-nivået med opptil 80 prosent.

Mange tror at det bare er snøen rett foran skituppene som reflekterer UV-strålene, men faktum er at snøen kan bidra til å spre strålene i større omkrets. Det skyldes at UV tilbakespres via skylaget og luftpartikler.

Vær oppmerksom på at steder som ligger flere kilometer unna fjellet kan ha sterkere solstråling, selv om det ikke er snø der. En skigåer eksponeres for mer UV enn personer som sitter og soler seg.

Vannoverflater kan også spre og reflektere UV-stråling.

Sol og helse

Solen stiger raskt på himmelen rundt vårjevndøgn. I april er strålingen så sterk at det kan dannes D-vitaminer i huden. Det er viktig å vise sunt solvett for å unngå hud- og øyeskader.

UV-stråler kan medføre skader som solbrenthet, nedsatt immunforsvar, hudkreft og utvikling av øyesykdommen grå stær. I tillegg kan det føre til snøblindhet og raskere aldring av huden.

Unngå solarium før sydenturen

Vinterbleke nordmenn kan være fristet til å ta solarium før sydenturen. Det er ikke å anbefale. Den fargen du oppnår rett etter solariebesøk gir ikke huden særlig beskyttelse.

Det tar tid før overhuden blir vesentlig fortykket av sol. Fargen du oppnår i solarium er mest kosmetisk. Solarium bidrar til å øke den totale soldosen på huden. Det øker risikoen for helseskade når den kommer i tillegg til UV-strålingen huden utsettes for i sydligere strøk. 

I påsken forventes det sterk til svært sterk UV i Alpene og  i Spania (7-8). Thailand har ekstremt sterk UV på denne tiden av året (13+).

Tema