Nytt om sikkerhetsdatablad og overgangsordninger

Ny informasjon om sikkerhetsdatablad beskriver overgangsordningene i EUs reviderte regler for innhold i sikkerhetsdatablad. De nye kravene vil gjelde når den nye forordningen 453/2010 trer i kraft i Norge. Det blir ikke en særnorsk overgangstid. Leverandører bør derfor allerede nå forberede seg på det nye regelverket.

Tema