Norsk klimatilpasning i støpeskjeen

Det er stor forskjeller i hvor langt de ulike landene i Europa har kommet med planlegging, forberedelse og implementering av strategier for klimatilpasning, skriver Det europeiske miljøbyrået (EEA) i en rapport.

I Norge er arbeidet med klimatilpasning i støpeskjeen.  I 2010 la klimatilpasningsutvalget fram rapporten "Tilpassing til eit klima i endring" (NOU 2010:10) og til høsten vil regjeringen legge fram en Stortingsmelding som bl.a. vil følge opp denne. 

Tema