Flammesikkert arbeidstøy kan være farlig avfall

Det er oppdaget et ulovlig stoff i flammesikkert arbeidstøy. Slike plagg må leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Refleksbånd: Denne typen refleksbånd kan være farlig avfall. Foto: Klif.

Norsk forbud mot deka-BDE

  • Dekabrom-difenyleter (deka-DBE) er en av flere bromerte flammehemmere som blant annet brukes i tekstiler, møbelstopping og rørisolasjon.
  • Svært betenkelige miljøegenskaper gjorde at Norge innførte et eget nasjonalt forbud mot stoffet i 2008.
  • Stoffet er påvist i dyr høyt oppe i næringskjeden i Arktis og Nord-Norge, noe som viser at stoffet transporteres over lange avstander.
  • Deka-BDE kan brytes ned til stoffer som forblir lenge i miljøet (persistente), hoper seg opp i næringskjeden (bioakkumulerende) og er giftige (toksiske), såkalte PBT-stoffer.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har påvist det ulovlige stoffet deka-bromodifenyleter (deka-BDE) i refleksbånd av typen LOXY 9801. Båndet er påsydd flere typer av flammesikre arbeidsklær som er solgt til norske virksomheter.

Klif har også mottatt opplysninger og analyseresultater for andre tekstiler og refleksbånd med deka-BDE. Vi jobber videre med å identifisere disse produktene.

Må leveres godkjent mottak

Klær med ulovlig innhold av deka-BDE er ikke farlige å bruke. Men for å hindre spredning av deka-BDE i miljøet er det forbudt å kaste produktene i restavfallet.

− Alle som er i tvil om refleksbåndene er farlig avfall eller ikke, bør behandle dem som farlig avfall, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klifs tilsynsavdeling.

Du kan velge å fjerne refleksene fra plaggene og levere refleksene som farlig avfall, eller du kan levere hele plagget. Plagg uten reflekser er ikke farlig avfall. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak eller returneres til forhandleren.

Bekreftet ulovlig innhold

Mistanke om deka-BDE i refleksbånd gjorde at Klif i begynnelsen av mars i år ga ni virksomheter midlertidig forbud mot import, eksport og omsetning av slikt arbeidstøy.

Kjemiske analyser av refleksbåndene har bekreftet mistanken. Dermed er produktene ulovlige å omsette uten gyldig dispensasjon.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Flammesikre arbeidsklær er påkrevd sikkerhetsutstyr ved mange virksomheter. Klif har derfor vedtatt en midlertidig dispensasjon for omsetning direkte fra importør til yrkesmessige brukere fram til 1. juni 2012.

Hensikten med dispensasjonen er å sikre tilgang på nødvendig bekledning for arbeidstakere.

Spesialklærne brukes der det er strenge krav til beskyttelse av liv og helse. En øyeblikkelig stans i omsetningen av flammesikkert arbeidstøy vil ha store konsekvenser for yrkesmessige brukere av arbeidstøyet, både for arbeidstakernes sikkerhet og for muligheten til å utføre nødvendig arbeid.

Dispensasjonen gjelder ikke import og eksport av tøy som inneholder deka-BDE.

Tema