Fikk norsk medisin mot oljeulykker

Oljeindustrien i Vietnam har trent 400 personer i oljevernberedskap og lært opp mer enn 600 inspektører. Det statlige selskapet Petrovietnam sier samarbeidet med norske myndigheter har avverget større oljesøl og mulige miljøkatastrofer.

Nytt: Petrovietnams raffineri Dungquat ble åpnet i 2009 og er på størrelse med Statoils anlegg på Mongstad. Foto: Andre Kammerud, Klif.

Olje for utvikling i Vietnam

  • Norge og Vietnam har samarbeidet fra 1996 til 2011. Fra 2005 har det vært en del av programmet Olje for utvikling.
  • Petrovietnam har i samarbeid med Klif og Ptil ledet prosjektet.
  • Kystverket, Det Norske Veritas (DNV) og Statoil har også bidratt.
  • Norske bistandsmidler har dekket prosjektkostnadene på cirka 55 millioner kroner.
  • Oppfølgingen og spredningen av resultatene fra prosjektet betaler Petrovietnam for selv framover.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) har vært partnere med Petrovietnam i 15 år. Selskapet forvalter all olje- og gassvirksomhet i Vietnam, har flere titalls underordnede og tilknyttede selskaper.

Samarbeidet startet med daværende statsminister Gro Harlem Brundtlands besøk i Vietnam i 1996. Det har vært en del av det norske bistandsprogrammet Olje for utvikling.

Sårbarhetskart og HMS

I løpet av prosjektet har Petrovietnam kartlagt omtrent halvparten av kystlinjen og utviklet sårbarhetskart og beredskapsplaner for området.

Klif har gitt råd om utvikling av lovverk, manualer og retningslinjer og sjekklister. Petrovietnam har iverksatt omfattende prosedyrer for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i hele selskapet.

Har unngått ulykker

Prosjektet er nå avsluttet etter 15 år, hvor alt fra regulering og tilsyn, farlig avfall, miljøovervåking og beredskap har stått på agendaen.

- Petrovietnam ga uttrykk for at det viktigste resultatet av samarbeidet er at de har fått på plass solide systemer for å beregne og minimere miljø- og ulykkesrisiko. De mener at dette har ført til at Vietnam har unngått større ulykker i petroleumssektoren, noe som har forhindret større oljesøl og mulige miljøkatastrofer, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Tema