Elever ved Saltvern skole vant miljøpris

Elevene ved Saltvern skole i Bodø har undersøkt holdninger til forsøpling i lokalmiljøet og lokal avfallshåndtering. De laget en videoreportasje som ble sendt inn til Miljøjournalistenes konkurranse i 2011. Reportasjen er nå kåret blant landets beste.

Vinnere fra Saltvern skole: Astrid Nyåas (fra venstre), Line Mari Andreassen og Julianne Larsen sammen med Else-Marie Torp og Ingrid Marie Nissen fra Klif. Bak til høyre fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt. Foto: Hege Rasmussen.

Ved hjelp av journalistiske metoder har 350 elever fra skoler i hele landet undersøkt de faktiske miljøforholdene i sine kommuner, og avdekket store og små miljøutfordringer. Elevene brukte blant annet den nasjonale nettportalen www.miljostatus.no for finne fakta om avfall nasjonalt og lokalt.Bodø-elever vant

Ved Saltvern skole i Bodø, er det 10. klassingene Astri Nyaas, Line Mari Andreassen og Julianne Larsen som står bak vinner-reportasjen.
– Det er overraskende mye søppel i gatene, men de vi intervjuet var generelt opptatt av forsøpling og gjenvinning. Det er gøy å jobbe med skoleprosjekter på denne måten, ikke minst å få komme ut og møte mange nye mennesker, forteller Astri Nyaas på spørsmål om hvordan det var å være miljøjournalist. Elevene på Saltvern skole har selv definert oppdraget. De har både laget manus, filmet og redigert selv. De innsendte bidragene har blitt vurdert av en jury med kompetanse innen både miljø og journalistisk arbeid.

Tenke globalt, handle lokalt


Miljøjournalistene

  • Miljøjournalistene er et nytt undervisningsopplegg utviklet av Klima- og forurensningsdirektoratet, Avis i skolen og Naturfagsenteret.
  • Ved hjelp av verktøy som miljostatus.no og journalistisk metode har elever i flere av landets kommuner avdekket kritikkverdige miljøforhold i sine kommuner og lagt ut artikler og filmer på egne skoleblogger.
  • Vinnerbidragene får 10 000 kr som skal gå til klassekassa.
Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har satt i gang prosjektet Miljøjournalistene for å øke skoleelevers bevissthet om lokale miljøspørsmål.

For å kunne forstå miljøutfordringene, oppfordres elevene til å finne lokale og regionale fakta om natur og miljø og knytte disse mot nasjonale og globale miljøproblemstillinger.– Det er lett å avfeie miljøproblematikken som noe stort og fjernt som vi ikke kan gjøre noe med. Elevene har skrevet om natur- og miljøutfordringer i sitt nærområde og etterspurt løsninger fra kommunene. Det er viktig å få oppmerksomhet om sånne spørsmål i lokalsamfunnet, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).Ros fra miljøvernministeren


Elevenes arbeid har også blitt lagt merke til av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Ministeren var ikke tilstede på utdelingen, men er orientert om elevene ved Saltvern sitt arbeid. Han sender sine varmeste gratulasjoner til elevene.– Det er både utfordringer og muligheter knyttet til avfall. Nordmenn har et høyt forbruk, som igjen fører til at vi produserer veldig mye avfall. I avfallet finnes det mange helse- og miljøskadelige stoffer som ikke bør spres i naturen og som kan være til skade for mennesker og dyr. Det som gjør avfall til et ekstra spennende tema er at løsningene på mange av utfordringene ligger i nettopp hvordan vi håndterer søpla vår. Vi kan lage energi og gjenvinne plast, papir og metaller til nye produkter, sier Erik Solheim.

Kommunene har en viktig rolle både når det gjelder miljøvennlig avfallshåndtering, informasjon til innbyggerne om de ulike ordningene for kildesortering og holdningsskapende arbeid for å redusere forsøplingen.

Miljø- og utviklingsministeren mener elevene fra Saltvern skole viser at de skjønner sammenhengene mellom forbruk, avfall og forsøpling, .Et felles ansvar


Leder for levekårkomiteen i Bodø, Else-Marie Torp, var tilstede for å fortelle om kommunens arbeidet med klima- og miljøproblemstillingene.– Jeg er imponert over arbeidet og ikke minst engasjementet til elevene på Saltvern skole. Deres fokus på forsøpling og gjenvinning håper jeg kan inspirerere alle i Bodø, da vi alle har et ansvar å gjøre hva vi kan for å ivareta miljøet, sa Else-Marie Torp.Saltvern skole hadde lagt opp til et flott arrangement med både filmvisning, sang og musikk. Under pressekonferansen stilte elevene spørsmål til kommunen og fylkesmannen om mange viktige regionale problemstillinger som satsing på vindkraftverk, truede arter og kadmiumforurensning langs Nordlandskysten og ulykkesfaren fra atomkraftverk i Finland.

Tema