Videokonkurranse om bærekraftig framtid

Hvordan ser du for deg en bærekraftig tilværelse om 20 år? Det europeiske miljøbyrået (EEA) inviterer unge europeere født i 1991, -92 og -93 til å lage en video som viser deres visjon av en bærekraftig framtid.

Klif er nasjonal EEA-koordinator

  • Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det europeiske miljøsamarbeidet under Det europeiske miljøbyrået (EEA).
  • Klif er nasjonal koordinator for EEA-samarbeidet om innsamling, sammenstilling og formidling av miljødata og miljøinformasjon.
Videoene, som må være EEA i hende innen 11. april, skal være mellom 30 sekunder og 2 minutter lange. De skal vise deltakernes personlige forestilling av en bærekraftig tilværelse.

Engelsk eller engelske undertekster

Videoene kan være journalistiske, dokumentariske eller rene fiksjonsfilmer. De kan være basert på intervjuer, bilder eller animasjoner. Filmene som skal være med i konkurransen, må være på engelsk eller ha engelske undertekster.

De fire beste filmene i EEAs videokonkurranse blir invitert til å delta på et arrangement om bærekraftig utvikling i København 5. juni i år. Den beste filmen blir belønnet med 3000 Euro, den nest beste med 2000 Euro og tredjepremien er på 1000 Euro.

• Mer informasjon om videokonkurransen Generation '92 (EEA)

Tema