Beredskapsutvalg raskt tilstede

Klifs test av 33 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) viste 20 av dem kunne møtes i aksjonssentralen innen en time. Bare to regioner hadde ikke god nok responstid.

– De interkommunale utvalgene har en viktig rolle i den praktiske beredskapen mot akutt forurensning. Deres hovedoppgave er først og fremst å rydde opp ved mindre tilfeller av akutt forurensning, samtidig som de kan yte bistand og støtte til Kystverket ved større aksjoner. Vi er fornøyd med at de fleste beredskapsutvalgene har god responstid, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

God responstid

Klif sjekker regelmessig responstiden det tar utvalget å samles i aksjonssentralen med minst fire medlemmer, der leder eller nestleder i IUA er inkludert. Vi gjennomførte en slik varslingsøvelse hos alle de 33 interkommunale utvalgene i desember i fjor.

20 regioner kunne møtes innen 1 time og har dermed god responstid. Bare to regioner hadde ikke god nok responstid. De 11 andre utvalgene hadde akseptabel responstid.

Ring 110 ved akutt forurensning

110-sentralen er det generelle varslingsnummeret for alle som skal varsle om en akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Alarmsentralen varsler videre til aktuell IUA. Større hendelser koordinerer Kystverket, som har det statlige ansvaret ved akutt forurensning.

Tema