10 millioner euro til samarbeid om miljøgifter med Romania

Klif skal samarbeide med rumenske myndigheter om å redusere utslippene av miljøgifter. Samarbeidet er finansiert over EØS-midlene.

I perioden 2009–2014 omfatter samarbeidet i alt 23 ulike programmer, og 16 av disse har norsk programpartner.

Klif er samarbeidspartner i programmet for begrensning av skader på miljøet gjennom styrket håndtering av kjemikalier og farlig avfall. Dette programmet har en budsjettramme på 10 millioner euro.

Kontrakten signert: Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klif deltok på møtet der kontrakten ble signert. Fra venstre: Elisabeth Jernqvist (DN), Jan Petter Huberth-Hansen (DN), Trygve Hallingstad (Klif) og Teodora Malita fra Romanias miljø- og skogdepartement. Foto: Andre Kammerud, Klif

 

Romania og EØS-midlene

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Romania har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2007.

21. mars signerte norske og rumenske myndigheter samarbeidsavtalen om en ny runde med EØS-midler. I perioden 2009–2014 får Romania 306 millioner euro i EØS-midler. Landet er dermed nest største mottakerland av EØS-midler.

Norges andel er 97 prosent. Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Tema