Mars 2012

Båteiere må hindre forurensning

Gammel olje, bunnstoff og batterier er bare noen av båtlivets potensielt miljøskadelige... 30.03.12

Påskevarsel: Lav UV i lavlandet – moderat på fjellet

Påskesolen kan bli sterk på fjellet i år. Ved skyfri himmel og nysnø kan UV-indeksen i fjellheimen komme opp i over 5. Det betyr at solen er sterk. Sørg for god beskyttelse av h... 28.03.12

Har anmeldt returselskap og underleverandør

Klif har anmeldt returselskapet Ragn-Sells Elektronikkretur AS (nå Elsirk AS) og en... 28.03.12

Vi forurenses fortsatt fra kontinentet

Luftforurensningen blir stadig mindre, men utslipp på kontinentet er fortsatt en betydel... 28.03.12

Norsk klimatilpasning i støpeskjeen

Det er stor forskjeller i hvor langt de ulike landene i Europa har kommet med planlegging, forberedelse og implementering av strategier for klimatilpasning, skriver Det europeis... 27.03.12

Flammesikkert arbeidstøy kan være farlig avfall

Det er oppdaget et ulovlig stoff i flammesikkert arbeidstøy. Slike plagg må leveres til... 26.03.12

10 millioner euro til samarbeid om miljøgifter med Romania

Klif skal samarbeide med rumenske myndigheter om å redusere utslippene av miljøgifter. Samarbeidet er finansiert over EØS-midlene. 26.03.12

Nytt om sikkerhetsdatablad og overgangsordninger

Ny informasjon om sikkerhetsdatablad beskriver overgangsordningene i EUs reviderte regler for innhold i sikkerhetsdatablad. De nye kravene vil gjelde når den nye forordningen... 22.03.12

Mistanke om sparepærer med ulovlig mye kvikksølv

Klif ber Coop Norge og Rema 1000 dokumentere at de ikke omsetter sparepærer med ulovlig... 21.03.12

20 nye stoffer inkludert på kandidatlista i REACH-regelverket

20 nye stoffer som gir stor grunn til bekymring med hensyn til helse og/eller miljø (SVHC-stoffer), er inkludert på kandidatlista i det felles europeiske kjemikalieregelverket... 21.03.12

Disponering av betonginnretninger

Noen av de bunnfaste betonginnretningene på norsk sokkel nærmer seg endt levetid. I åren... 21.03.12

Beredskapsutvalg raskt tilstede

Klifs test av 33 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) viste 20 av dem kunne møtes i aksjonssentralen innen en time. Bare to regioner hadde ikke god nok responstid. 21.03.12

Bør tette kunnskapshull før Engebø-avgjørelse

Klif anbefaler at det hentes inn mer kunnskap om strømningsforhold, kjemikalier og hvord... 19.03.12

Ubetydelige utslipp av fluorgasser fra avfallsforbrenning

Analyser viser at det er svært små utslipp av fluororganiske klimagasser fra forbrenning... 15.03.12

Kontrollerer behandlingsanlegg for farlig avfall

Klif kontrollerer nå at anlegg som behandler farlig avfall, følger de nye og strengere... 13.03.12

Elever ved Saltvern skole vant miljøpris

Elevene ved Saltvern skole i Bodø har undersøkt holdninger til forsøpling i lokalmiljøet og lokal avfallshåndtering. De laget en videoreportasje som ble sendt inn til... 12.03.12

Pressefrukost om gruvedrift i Engebøfjellet 19. mars

Nordic Mining søkjer om gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Dei ønskjer å deponere avgangsmassane i Førdefjorden. Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) og... 12.03.12

Trenger mer kunnskap om hvordan mennesker påvirker havet

Hav21 skal fremme bærekraftig næringsutvikling og god forvaltning av det marine miljøet.... 12.03.12

Miljølovbrudd ved notvaskerier

Landets fylkesmenn har kontrollert 20 notvaskerier, som alle hadde for dårlig kontroll m... 12.03.12

Handtering av isolerglasruter som er farleg avfall

På grunn av fare for spreiing av miljøgifter, må isolerglasruter handterast som farleg avfall. Bevisst knusing av slike ruter krev løyve frå forureiningsmyndigheitene. 10.03.12

Trafikkstøy koster mange friske leveår

Støy fra veitrafikk stjeler mange tusen friske leveår fra nordmenn hvert år. For første... 07.03.12

Farlig avfall skal fjernes fra Sandefjord

Klif vil pålegge Oleon Scandinavia et større ansvar for å fjerne farlig avfall de ulovli... 07.03.12

Videokonkurranse om bærekraftig framtid

Hvordan ser du for deg en bærekraftig tilværelse om 20 år? Det europeiske miljøbyrået (EEA) inviterer unge europeere født i 1991, -92 og -93 til å lage en video som viser deres... 06.03.12

Stanser salg av refleks til flammesikkert arbeidstøy

Klif har gitt sju klesimportører midlertidig forbud mot import, salg og eksport av... 05.03.12

Redusert gebyr for deklarering av farlig avfall

Avfallsforskriftens kapittel 12 om gebyr for deklarering av farlig avfall er endret. Deklarasjonsgebyret for farlig avfall er satt ned fra 40 til 35 kroner per tonn avfall. 05.03.12

Fikk norsk medisin mot oljeulykker

Oljeindustrien i Vietnam har trent 400 personer i oljevernberedskap og lært opp mer enn... 05.03.12

Bedrifter må samarbeide om sjøbunnopprydding

Klif ber bedriftene Eramet og Borregaard lage en plan for opprydding av kvikksølv og... 02.03.12

Støtter sjøbunnopprydding i Listerfjordene

Sjøbunn i fjordene ved Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund er forurenset og oppryddingen er i gang. Klif støtter arbeidet med 4,5 millioner kroner i 2012. 02.03.12

Ny informasjon frå Statens strålevern om handsaming av alunskifer

Alunskifer er klassifisert som forureina grunn i forureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydding i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid. Utgraven alunskifer inneheld også... 01.03.12