God lyd i ditt miljø?

Vet du om noen som gjør noe for å skape eller ivareta gode lydlandskap på arbeidsplassen, i nabolaget eller kommunen din? Oppmuntre dem til å søke den europeiske prisutdelingen for gode lydlandskap - "European Soundscape Award 2012" - som har åpnet for innsending av bidrag.

Stressfaktor: Støy er et problem som rammer svært mange mennesker i Europa. Foto: iStockphoto.

Søknadsfrist i september 2012

  • Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Foreningen for støyreduksjon (NAS) ønsker å øke bevisstheten rundt viktigheten av gode lydlandskap, og belønne europeiske initiativer til reduksjon av støyproblemet.
  • Alle produkter, kampanjer, forandringer eller ordninger som tilbyr en kreativ løsning på støyproblemet kan nomineres til prisen.
  • Vinneren vil presenteres i London, 6. november 2012. Søknadsfristen er satt til 7. september 2012.
Over 1,5 millioner nordmenn var i 2007 utsatt for et utendørs støynivå på over 55 dB, som er høyere enn anbefalingene i den statlige retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall personer som er utsatt for støy øker.

Støy gir stress

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) jobber for å redusere skadevirkningene av støy. Det er veldokumentert at støy virker som en stressfaktor, som påvirker helse og trivsel. Søvnforstyrrelse som følge av støy om natten er den mest belastende virkningen som kan knyttes til støyproblemet.

Tilstrekkelig søvn er avgjørende for at vi skal fungere godt, både fysisk og psykisk. Søvnforstyrrelser som følge av støy fra veitrafikk kostet den norske befolkningen omkring 10 000 friske leveår i 2007, i følge beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort for Klif.

Nominer gode tiltak

Kjenner du til prosjekter eller tiltak som har ført til at det har blitt mindre støy fra bråkete kilder i nærheten av der du bor eller på vei til skolen eller jobben? Kanskje noen har funnet en måte å erstatte eller forbedre utseende til de store støyskjermene langs veien? Har det blitt gjennomført prosjekter som har ført til at det har blitt mer attraktivt å la bilen stå, eller mer trivelig å ferdes i byen? Mulighetene for å skape bedre lydforhold er mange.

Tema