Nye veiledninger for landenes utslippsrapportering under Kyotoprotokollen

FNs klimapanel (IPCC) vil oppdatere sin veiledning for rapportering av utslipp og opptak av klimagasser fra skogbruk, arealbruk og endringer i arealbruk. Hensikten er å utvikle retningslinjer slik at landene under Kyotoprotokollen skal kunne rapportere i tråd med reglene for andre forpliktelsesperiode.

FNs klimapanel og FNs klimakonvensjon

  • FNs klimapanel gir det metodiske grunnlaget for å rapportere utslipp av klimagasser.
  • Alle landene som er parter i FNs klimakonvensjon (UNFCCC) er forpliktet til å rapportere nasjonale utslipp og opptak av klimagasser, men industrilandene rapporterer oftere og har strengere krav til rapportering.
Klimapanelets veiledning for rapportering av utslipp og opptak fra aktiviteter under Kyotoprotokollens artikkel 3.3 og 3.4 er fra 2003. FNs klimapanel vil legge fram en oppdatert versjon av denne veiledningen i oktober 2013.

Hensikten med oppdateringen er å utvikle retningslinjer slik at landene under Kyotoprotokollen skal kunne rapportere i henhold til reglene som er beluttet for Kyotoprotokollens artikkel 3.3 og 3.4 for andre forpliktelsesperiode.

Oppdateringen av veiledningen kommer som følge av en henvendelse fra FNs klimakonvensjon (UNFCCC), som også har bedt klimapanelet komme med en mer utfyllende veiledning om rapportering av utslipp fra våtmarker. Også denne veiledningen vil bli lagt fram i 2013.

Tema