Strengere krav til muse- og rottemidler

Midlene som brukes for å bekjempe mus og rotter, inneholder stoffer som kan skade miljøet og menneskers helse hvis de ikke brukes forsvarlig. Muse- og rottemidler skal de nærmeste årene godkjennes av Klif. Vi innfører skjerpede krav.

 

Skjerpede krav: Privatpersoner kan i henhold til de nye kravene bare bruke ferdigfylte åtestasjoner til bekjempelse av mus. Foto: iStockphoto

Rottemidler reguleres strengt

  • Rottemidler reguleres gjennom et felles EU-regelverk for biocider, som også omfatter Norge.
  • Klif jobber for at rottemidler skal reguleres strengt gjennom dette regelverket.

Rotter og mus kan forårsake alvorlig smitte på mennesker og skade på materiell om de ikke holdes under kontroll, og derfor bruker vi muse- og rottemidler. Samtidig er det viktig at bruken av midlene som brukes for å drepe mus og rotter er under god kontroll.

- Mange muse- og rottemidler inneholder blodfortynnende stoffer kalt antikoagulanter. Enkelte av disse stoffene – andregenerasjons antikoagulanter – kan også skade menneskers helse og miljøet hvis de ikke brukes forsvarlig. Vi innfører derfor strengere krav til slike produkter, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klif.

Ferdigfylte åtestasjoner til privat bruk

Vi skiller på produkter til privat bruk, som er de midlene vi alle kan bruke hjemme eller på hytta, og produkter til profesjonell bruk, som krever utdanning eller spesielle kvalifikasjoner innen skadedyrbekjempelse. Den eneste typen produkter som vil være tillatt for private brukere i henhold til de nye kravene, er ferdigfylte åtestasjoner til bekjempelse av mus.

For at mennesker skal komme minst mulig i kontakt med disse midlene, kan de ferdigfylte åtestasjonene ikke etterfylles. De kan heller ikke brukes utendørs. Hensikten er å hindre at fugler og andre dyr enn mus får i seg musemidler. Har du behov for å bekjempe rotter, må du kontakte et sertifisert skadedyrfirma.

Vil du vite mer?

For å se flere detaljer om de nye restriksjonene som innføres for muse- og rottemidler, kan du gå inn på våre temasider. Her står det også beskrevet hvilke restriksjoner som vil gjelde for produkter for profesjonelle brukere med godkjent skadedyrsertifikat.

Tema